Bestyrelsen i Horsens Shotokan Karate

Formand Flemming Ege Advokat

Kasserer Flemming Gram Cand.scient, systemudvikler

Chefinstruktør Kim Pleshardt Grafiker

Instruktørkoordinator Thomas Trøjborg Afdelingsleder

Sekretær & Sponsoransvarlig Lars Hjerrild

Sportskoordinator Jesper Sode